Protecția datelor – Caricaturi la cornet

Protecția datelor

1. Operator al datelor

SMILE ON PAPER SRL, este o societate românească, cu sediul în Cluj-Napoca, STR AUREL VLAICU NR 184, jud. Cluj, cod de înregistrare fiscală 48626395, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/3452/2023.

SMILE ON PAPER SRL operează site-ul www.caricaturilacornet.ro și brandul Caricaturi la Cornet.

2. Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date personale pe care acest site le colectează, prin ele însele sau prin intermediul unor terțe părți, există: Cookies; date de utilizare; nume și prenume; adresa de email; nume și prenume; adresă; date de facturare, acolo unde se solicită factură; număr de telefon; identificatori unici de dispozitive pentru publicitate, sau date din CV, dacă atașați. Toate aceste date sunt necesare pentru onorarea comenzilor dumneavoastră în condiții optime. Atunci când ne oferiți consimțământul, vom păstra și numele și prenumele, adresa de mail și numărul de telefon pentru a vă oferi oferte promoționale, discounturi și a vă ține la curent cu activitatea noastră.

Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, vor fi colectate automat atunci când se utilizează acest website.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site sunt obligatorii, iar nerealizarea acestor date poate face ca acest site să nu poată furniza serviciile sale. În cazurile în care acest site specifică faptul că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către acest site sau de către proprietarii serviciilor terță-parte folosite de acest site servește scopului furnizării serviciului solicitat de utilizator în condiții optime, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica de cookie.

3. Metode de prelucrare

SMILE ON PAPER SRL a luat măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.  Prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul calculatoarelor și / sau a instrumentelor IT activate, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate.

În afară de personalul autorizat al societății noastre, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile implicate în funcționarea acestui site sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terță parte, operatorii de transport de corespondență, furnizorii de servicii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicații) numiți, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

4. Loc de stocare

Datele sunt prelucrate la sediul operatorului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare, precum și în mediul virtual.

În funcție de locația utilizatorului și de aplicațiile și mijloacele informatice folosite, transferurile de date pot implica transferarea datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru că ne pasă de siguranța datelor dumneavoastră, ne angajăm să colaborăm doar cu operatori și furnizori de servicii informatice care, la rândul lor, garantează contractual respectarea unor condiții minime de siguranța a datelor.

5. Perioada de retenție

Datele personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate. Prin urmare:

  • Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la încheierea integrală a acestui contract (de exemplu, până la onorarea comenzii, până după desfășurarea unui eveniment etc.)
  • Datele personale colectate în scopuri de marketing vor fi păstrate pe o perioadă nedefinită, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră la prelucrare.
  • Datele personale colectate în scopul intereselor legitime ale societății noastre vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri.

În anumite situații specifice, putem fi obligați să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru a îndeplini o obligație legală sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Datele privind Utilizatorul sunt colectate în primul rând pentru a ne permite să ne furnizăm serviciile, precum și pentru următoarele scopuri: scop de analiză, contactarea Utilizatorului și trimiterea de mesaje despre comandă, dar și ulterior, în scopuri de marketing, orientarea în funcție de comportament, afișarea conținutului de pe platforme externe, optimizarea și distribuția traficului, interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe și interacțiunile bazate pe locație.

6. Drepturile persoanelor vizate

Potrivit legislației în materia protecției datelor cu caracter personal, noi, SMILE ON PAPER SRL, avem obligația de a vă aduce la cunoștință drepturile dumneavoastră, în calitate de persoană vizată și de vă expune modalitățile de exercitare a acestor drepturi.

a. dreptul de acces

– Aveți dreptul să solicitați informații dacă prelucrăm sau nu date despre dumneavoastră și în ce manieră. Puteți trimite solicitare la sediul societății, enunțat mai sus sau la adresa caricaturilacornet@gmail.com.

b. dreptul de rectificare

– Aveți dreptul să ne solicitați să rectificăm informația pe care dumneavoastră o considerați neadecvată, neactuală sau incompletă. Puteți trimite solicitare la sediul societății, enunțat mai sus sau la adresa caricaturilacornet@gmail.com.

c. dreptul de ștergere

– Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, dar noi suntem obligați să dăm curs cererilor dumneavoastră doar în anumite circumstanțe.

d. dreptul la portabilitate a datelor

În momentul de față, din lipsa capabilităților tehnice necesare, nu putem să dăm curs cererilor dumneavoastră de portare a datelor.

e. dreptul la restricționare

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, dar noi suntem obligați să dăm curs cererilor dumneavoastră doar în anumite circumstanțe.

SMILE ON PAPER SRL pune accent pe confidențialitatea datelor personale, atât a celor furnizate de către vizitatori cât și datele angajaților, motiv pentru care aplicăm o serie de măsuri ale cărui scop este de a securiza datele persoanelor vizate, cu efect imediat, mediu și de lungă durată.

Printre măsurile luate, enumerăm utilizarea sistemelor de operare moderne, actualizate cu patch-uri de securitate la zi, soluții antivirus, parolarea datelor sensibile.

7. Cookies

Pentru a vă oferi o experiență cât mai bună, acest site folosește cookies. Pentru a înțelege mai multe, puteți consulta Politica privind Cookies.

8. Plugin-uri de reţele sociale

Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorul de reţele sociale www.facebook.com și www.instagram.com. Acest plug-in este marcat clar pe pagina noastră. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială browser-ul dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul dvs. şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei sociale primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo.

Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor dvs. de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la protecţia datelor, care își asumă răspunderea în întregime pentru politica proprie de protecţie a datelor. Mai multe informații despre politica Instagram puteți obține aici, iar despre politica Facebook, aici.

9. Informații suplimentare

Acțiune legală

Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către societatea noastră în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui Website sau a Serviciilor aferente.

Prin continuarea folosirii serviciilor noastre, Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că ne poate fi cerut să dezvăluim date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site poate colecta informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor personale la cerere.

Logare sistem și întreținere

În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii ale unor terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest site (jurnale de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Modificări la această politică privind protecția datelor

SMILE ON PAPER SRL își rezervă dreptul de a aduce modificări la această Politică privind Protecția Datelor în orice moment prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, pe acest site și / sau – în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal – trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția noastră. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate sub titlu.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, vom colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Dacă aveți întrebări privind conținutul prezentei Politici privind Protecția datelor cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați pe email, la adresa caricaturilacornet@gmail.com.

10% discount instant la plata cu Cardul Radio Guerilla

Conectează-te cu noi prin social media